Dzik

Dzik - dzika świnia, popularne zwierze łowne, krępej budowy. Długość ciała dochodzi do 2 metrów, wysokość w kłębie do 1 metra. Sierść dzika jest twarda czarno-brunatna. Samiec ma długie kły wystające z pyska wygięte do góry i na zewnątrz. Młode do roku mają na sierści podłużne czarne pręgi. Młody dzik nazywany jest warchlakiem. Dziki zamieszkują umiarkowane kraje Europy, Azji i Afryki.

Tworzą stada złożone z maciory i młodych dzików, odyńce chodzą same.

Jedzą wszystko, żerują nocami, żywi się żołędziami, orzeszkami, owadami, dżdżownicami, gryzoniami a nawet padliną itd. Powoduje duże straty w roli, ryje nosem ziemię niszcząc uprawy szczególnie roślin bulwiastych.

Najbardziej rozwiniętym zmysłem dzika jest węch. Posiada też dobry słuch, smak, dotyk i wzrok.

Mięso dzika jest bardzo cenione w kuchni.

Skóra dzika stanowi również ceniony towar.