Kardynał

Kardynał - ptak wróblowaty z rodziny łuszczaków.

Większy od wróbla wyróżnia go czubek na głowie oraz piękne czerwone upierzenie.

Zamieszkuje południowe stany ameryki