Ara

Ara - duża papuga o jaskrawym wielokolorowym ubarwieniu z mocnym grubym zakrzywionym dziobem.

Ara zamieszkuje Amerkę zwrotnikową. Z powodu pięknego upierzenia często chodowana w warunkach domowych.